o-mnie

O mnie

Z wykształcenia jestem psychologiem społecznym (studia na Uniwersytecie SWPS) oraz life and business Mentorem i Coachem (studia w SGH).

Ukończyłam również studia w zakresie zarządzania nieruchomościami w SGH.

Mam 15 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi oraz w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, pracując na zarządczych stanowiskach.

Połączenie wiedzy psychologicznej i coachingowej z biznesem jest dla mnie ogromną wartością i cennym narzędziem, pozwalającym na wnoszenie nowej jakości w zarządzanie i pracę z klientami.

Od 12 lat pracuję na stanowisku dyrektora ds. zarządzania, z sukcesem kierując zespołem ludzi, budując i rozwijając relacje z partnerami biznesowymi oraz zarządzając nieruchomościami komercyjnymi spółki.

Współpracuję również z centrum medycznym Best Med.

o-mnie
About

Psycholog społeczny

Zainteresowanie drugim człowiekiem, jego potencjałem, możliwościami rozwoju, komunikacją i relacjami interpersonalnymi, stanowiły dla mnie napęd do zgłębiania wiedzy i rozwoju w tym zakresie oraz ukończenia studiów na kierunku psychologia społeczna.

Człowieka postrzegam holistycznie. Umysł i ciało stanowią dla mnie integralną całość. Patrzę na kondycję psychofizyczną człowieka, jego potrzeby, przekonania, pasje, wartości, środowisko w którym funkcjonuje, na to jak czuje się ze sobą i w relacji z innymi. Całość tę traktuję jako system, którego poszczególne elementy, bezpośrednio oddziałują na siebie, będąc ze sobą ściśle powiązane.

Coaching / Mentoring

Studia w zakresie coachingu i mentoringu były dla mnie naturalną konsekwencją obranej przeze mnie drogi. Stanowią one spoiwo mojego dotychczasowego kierunku działania, doświadczenia, predyspozycji, pasji i wiedzy, wzbogacając je o dodatkowe skuteczne narzędzia do pracy z klientem.

about

Rozwój osobisty i proces zmiany

Własny proces rozwoju jako psychologa, mentora i coacha stanowi dla mnie jedną z kluczowych kwestiii i najważniejszych wartości w pracy z klientem. Samopoznanie jest dla mnie podstawą do tego, by skutecznie pracować z innymi, nie tylko na bazie posiadanej wiedzy i intelektu, lecz co istotne, w oparciu o moje własne doświadczenie i związane z tym uczucia. Głowa pracuje z sercem. To niezwykle mocny tandem, który połączony i odpowiednio zestrojony, pozwala na autentyczny kontakt z drugą osobą i co za tym idzie, przeprowadzenie efektywnego procesu coachingowego.

Moja pogłębiona praca nad sobą, treningi rozwoju osobistego oraz treningi interpersonalne, w których uczestniczyłam przez siedem lat, pracując z wybitnym specjalistą psychologii, dały mi wgląd w siebie, a co za tym idzie poczucie czym jest siła samoświadomości, jak ogromne daje możliwości w zakresie kierowania swoim potencjałem i swoim życiem. Jest to niezwykle pomocne w zdecydowanym ukierunkowywania swoich działań, realizowaniu zamierzonych celów, zgodnych z własnymi potrzebami i wartościami oraz skutecznej ich realizacji, tak by odczuwać z nich maksymalną satysfakcję.

Doświadczenie zawodowe

Moje 15 letnie doświadczenie w pracy na kluczowych stanowiskach, w tym 12 letnie jako dyrektor ds. zarządzania w firmie z branży nieruchomości to czas, w którym stworzyłam mocny, zaangażowany i spójny, w zakresie misji, strategii i wartości, zespół. Osiąganie wyznaczonych celów, skuteczne budowanie relacji z klientami, umocniły mnie w przekonaniu, że praca z ludźmi, uważne bycie z nimi, przejrzysta komunikacja, są dla mnie najbardziej cenne. Tu również potwierdziłam swoje przeświadczenie, że, aby móc skutecznie kierować  zespołem, trzeba zacząć od siebie i w pierwszej kolejności, sprawnie zarządzać sobą.

Samoświadomość jest tu niezwykle ważna. Prawdziwe, pełne spotkanie ze sobą, jest dla mnie bazą, punktem wyjścia do tego, by naprawdę spotkać się z drugim człowiekiem. Stanowi to dla mnie ogromną wartość w każdej relacji, prywatnej, czy biznesowej, wyznacza bowiem jakość takiego kontaktu.

zdjecie-pinowe
about

``Nikt nie może nawiązać więzi z innym człowiekiem, jeśli wcześniej nie nawiązał jej z samym sobą``

Carl Gustav Jung

About
Team

Proces coachingowy i mentoringowy

Praca z klientem jako spotkanie z drugim człowiekiem

Pracuję z  klientami w obszarze life coachingu oraz z klientami biznesowymi w zakresie sfery zawodowej, w tym coachingu kariery. Te dwa obszary najczęściej przeplatają się ze sobą, wzajemnie na siebie wpływając.

Praca z klientem to dla mnie przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, relacja z nim, pełny zaangażowania, kreatywnym proces, zmierzający do realizacji określonego przez klienta celu. Proces ten często poprzedzony jest etapem poszukiwania celu przez klienta, lub przeformułowywaniem pierwotnie założonego.

Co daje coachingowe spotkanie ze mną

Praca ze mną daje możliwość rozpoznania i ukierunkowania swojego potencjału, w celu nadania pożądanego kierunku swoim działaniom.

Umożliwia wdrożenie optymalnej strategii działania na potrzeby realizacji zamierzonego celu.

Pozwala na skalibrowanie i wyostrzenie swojego widzenia i odczuwania, określenie priorytetów, wzmocnienie decyzyjności, po to by skutecznie,  z sukcesem realizować siebie i swoje projekty.

Pomaga w przejęciu odpowiedzialności za siebie i podejmowane przez siebie działania, co jest niezbędne przy dokonywaniu każdej zmiany i bycia w tym konsekwentnym.

Proces taki pozwala także na wyjście z impasu, przełamanie blokad, ograniczających schematów myślowych, nawyków i przekonań na rzecz mocnego osadzenia w sobie.

Określam to jako przejście ze stanu rozproszenia w stan zintegrowania. Pozwala to na centralizację siły, energii, motywacji, tak by jak najskuteczniej osiągać zamierzone cele.

Siła samopoznania i samoświadomości

Zobaczenie siebie w pełnym wymiarze, dotarcie do własnych, często uśpionych zasobów i wartości, rozpoznanie swojego potencjału i optymalne wykorzystanie go, jest kluczem do świadomego życia. Powala to na skuteczne działanie, bycie spełnionym ze sobą i z innymi. Wiem to z własnego doświadczenia i chętnie dzielę się tym z innymi.

Jest to niezwykle pomocne w każdym aspekcie życia, przy podejmowaniu decyzji, osiąganiu celów, efektywnej komunikacji, czy tworzenia mocnych, satysfakcjonujących więzi.

Life coaching

Potrzeby klientów są różne. Niektórzy, mówiąc ogólnie, chcą ulepszyć coś w swoim życiu, bo czują się zagubieni. Mają potrzebę awansu lub zmiany pracy, ale prokrastynują, twierdząc, że nie są na to gotowi. Są też osoby, które po prostu nie wiedzą czego chcą, potrzebując wsparcia w nadaniu optymalnego kierunku swoim działaniom. Wśród moich klientów są osoby, którym zależy na lepszym komunikowaniu się, celem poprawienia relacji osobistych i zawodowych. Niektórzy pragną zmienić swój wizerunek. Wiele osób chce wzmocnić samoocenę i pewność siebie, pragnąc poczuć się lepiej ze sobą i z innymi. Niektórzy stoją przed trudnym dla nich wyborem, chcąc dokonać pewnych decyzji, z czym też przychodzą na spotkanie.

Business Coaching

W przypadku business coachingu, pracuję z klientami nad wyborem i wdrożeniem optymalnej dla nich strategii skutecznego działania, jak również usprawnianiem struktury organizacyjnej spółki, poszczególnych jej departamentów, kwestiami związanymi z zarządzaniem zespołami, komunikacją, relacjami biznesowymi, osiąganiem krótko i długoterminowych celów.

Coaching kariery

Coaching kariery jest procesem, w trakcie którego pracuję z klientami nad wydobyciem ich potencjału, określeniem kompetencji, zasobów, standardów, misji, wartości i potrzeb. Ma to na celu opracowanie i wdrożenia takiego planu działania, którego efektem jest osiąganie sukcesu zawodowego i spełnienia w zakresie realizacji siebie na poziomie, który jest najbardziej satysfakcjonujący dla klienta.

Wyznaczanie własnych standardow i życie zgodnie z nimi

Wyznaczanie własnych standardów i życie zgodnie z nimi jest dla mnie wielkim komfortem i ogromną wartością. Jest to osiągalne przez bycie ze sobą w prawdziwym kontakcie, rozpoznawanie wagi własnych potrzeb i realizowania tych, które są dla nas najważniejsze. Tymi standardami mogą być być nasza praca, zarobki, wygląd, sposób spędzania czasu, odżywiania się, jakość relacji, poziom życia. Na wszystko to mamy wpływ, wymaga to jednak podjęcia ukierunkowanych, zgodnych z naszymi wartościami i spójnych z nami działań, tak by zapewnić sobie równowagę i realizować je w zgodzie ze sobą.

Team
Work

Moja misja

Moją misją jest wsparcie drugiego człowieka w doświadczaniu i osiąganiu przez niego jak najlepszej jakości życia, w ramach jego indywidulanego rozwoju. Niezwykle ważnym dla mnie aspektem jest optymalne wykorzystania potencjału klienta, potencjału, który rozpoznany i dobrze ukierunkowany, staje się energetycznym napędem do świadomego życia, prowadząc do ulepszania realacji ze sobą i z innymi oraz spełnienia w najważniejszych obszarach życia.

To co fascynuje mnie i zarazem najbardziej motywuje do pracy z klientem, to obserwowanie zachodzącego u niego procesu zmiany, zmiany widocznej na wielu poziomach, prowadzącej do równowagi psychofizycznej, spójności i wewnętrznej siły. Co najważniejsze, wpływa to znacząco na podwyższenie standardu i komfortu życia, powodując autentyczną, głęboką satysfakcją, co określam jako doświadczenie ogólnego dobrostanu.

Contact

Skontaktuj się

  • coaching@elizazielinska.pl
  • +48 697 700 776
Contact

Work