o-mnie
Eliza-www-2
ELIZA ZIELIŃSKA
ELIZA ZIELIŃSKA
PSYCHOLOG SPOŁECZNY
COACH ROZWOJU OSOBISTEGO I BIZNESOWEGO
PSYCHOLOG SPOŁECZNY
COACH ROZWOJU OSOBISTEGO
I BIZNESOWEGO
AUTORKA KSIĄŻKI: BĄDŹ SWOIM WŁASNYM COACHEM
AUTORKA KSIĄŻKI:
BĄDŹ SWOIM
WŁASNYM COACHEM

W jaki sposób pracuję

Pracuję holistycznie poprzez coaching, mentoring oraz pracę z ciałem, emocjami i oddechem.

O mnie

Z wykształcenia jestem psychologiem społecznym (studia na Uniwersytecie SWPS) oraz life and business Mentorem i Coachem (studia w SGH). Ukończyłam również studia w zakresie zarządzania nieruchomościami w SGH.

Mam 18 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi oraz w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, pracując na zarządczych stanowiskach. Połączenie wiedzy psychologicznej i coachingowej z biznesem jest dla mnie ogromną wartością i cennym narzędziem, pozwalającym na wnoszenie nowej jakości w zarządzanie i pracę z klientami.

Od 16 lat pracuję na stanowisku dyrektora ds. zarządzania, z sukcesem kierując zespołem ludzi, budując i rozwijając relacje z partnerami biznesowymi oraz zarządzając nieruchomościami komercyjnymi spółki.

Prowadzę również procesy coachingowe i mentoringowe w zakresie rozwoju osobistego i biznesowego, w tym doradztwo w zakresie zarządzania zespołami i organizacjami.

Moją pasją jest taniec.  Ważne są dla mnie przestrzeń, energia, wolność wyrażania siebie i realizacji swojego potencjału.

o-mnie
About

Psycholog społeczny

Zainteresowanie drugim człowiekiem, jego potencjałem, możliwościami rozwoju oraz relacjami interpersonalnych stanowiły dla mnie napęd do zgłębiania wiedzy i rozwoju w tym zakresie oraz ukończenia psychologii społecznej.

Człowieka postrzegam holistycznie. Psychika, ciało, emocje, energia, duchowość stanowią dla mnie całość. Zwracam uwagę na kondycję psychofizyczną człowieka, na jego potrzeby, przekonania, pasje, wartości, środowisko w którym funkcjonuje, na to jak czuje się ze sobą i w relacji z innymi. Całość tę traktuję jako system, którego poszczególne elementy oddziałują na siebie, będąc ze sobą ściśle powiązane.

Coaching

Studia w zakresie coachingu to naturalna konsekwencja mojego osobistego procesu rozwoju i obranej przeze mnie drogi. Stanowią one spoiwo mojego dotychczasowego kierunku działania, doświadczenia, predyspozycji, wiedzy i pasji, wzbogacającymi mnie o dodatkowe skuteczne narzędzia do pracy z kientem.

about

Rozwój osobisty i proces zmiany

Praca własna, osobisty proces rozwoju, studia z psychologii i coachingu, pozwalają mi na uważne towarzyszenie drugiemu człowiekowi w jego procesie rozwoju.

Samopoznanie jest dla mnie podstawą do tego, by móc skutecznie pracować z innymi. Umożliwia mi to pracę nie tylko na bazie posiadanej wiedzy i intelektu, lecz w oparciu o moje osobiste doświadczenie, empatię, uważność, intuicję, czucie. Głowa pracuje z sercem. To spójny tandem, który odpowiednio zestrojony, pozwala na autentyczny kontakt z drugim człowiekiem i możliwość prowadzenia efektywnego procesu zmiany.

Praca własna, treningi rozwoju osobistego oraz treningi interpersonalne, w których regularnie uczestniczę od ponad 10 lat, pozwalają mi na rozwijanie skutecznych technik i narzędzi do pracy z klientami oraz pogłębianie wglądu w siebie,  a co za tym idzie doświadczanie czym jest siła uwolnionych emocji oraz samoświadomości, jak ogromne daje możliwości w zakresie kierowania swoim potencjałem i swoim życiem. Jest to niezwykle pomocne w zdecydowanym ukierunkowywania swoich działań, realizowaniu zamierzonych celów, zgodnych z osobistymi potrzebami i wartościami oraz skutecznej ich realizacji, tak by móc odczuwać z nich pełną satysfakcję.

 

Doświadczenie zawodowe

Moje 18 letnie doświadczenie w pracy na kluczowych stanowiskach, w tym 16 letnie jako dyrektor ds. zarządzania w firmie z branży nieruchomości to czas, w którym stworzyłam mocny, zaangażowany i spójny, w zakresie misji, strategii i wartości, zespół. Osiąganie wyznaczonych celów, skuteczne budowanie relacji z klientami, umocniły mnie w przekonaniu, że praca z ludźmi, uważne bycie z nimi, przejrzysta komunikacja, są dla mnie najbardziej cenne. Tu również potwierdziłam swoje przeświadczenie, że, aby móc skutecznie kierować  zespołem, trzeba zacząć od siebie i w pierwszej kolejności, sprawnie zarządzać sobą.

Samoświadomość jest tu niezwykle ważna. Prawdziwe, pełne spotkanie ze sobą, jest dla mnie bazą, punktem wyjścia do tego, by naprawdę spotkać się z drugim człowiekiem. Stanowi to dla mnie ogromną wartość w każdej relacji, prywatnej, czy biznesowej, wyznacza bowiem jakość takiego kontaktu.

zdjecie-pinowe
about

``Nikt nie może nawiązać więzi z innym człowiekiem, jeśli wcześniej nie nawiązał jej z samym sobą``

Carl Gustav Jung

About
Team

Proces coachingowy

Praca z klientem jako spotkanie z drugim człowiekiem

Pracuję z  klientami w obszarze rozwoju osobistego i biznesowego. Te dwa obszary przeplatają się ze sobą, wzajemnie na siebie wpływając.

Praca z klientem to dla mnie przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, pełny zaangażowania, kreatywny proces, zmierzający do osiągnięcia przez klienta określonego celu.

Co daje coachingowe spotkanie ze mną

Praca ze mną daje możliwosć rozpoznania i ukierunkowania swojego potencjału oraz nadania pożądanego kierunku swoim działaniom.

Umożliwia wdrożenie optymalnej strategii działania do osiągniecia zamierzonego celu.

Pozwala na uwolnienie emocji, przewlekłych napięć psychiki i ciała, określenie priorytetów, wzmocnienie decyzyjności, po to by skutecznie realizować siebie i swoje projekty.

Proces taki pozwala na przełamanie blokad, ograniczających schematów myslenia i zachowania, przekonań. Umozliwia wyjście z impasu, na rzecz zbudowania spójnego, autentycznego obrazu siebie i mocnego osadzenia w sobie.

Określam to jako przejście z rozproszenia w integralność. 

Siła samopoznania i samoświadomości

Zobaczenie siebie w pełnym wymiarze, dotarcie do własnych, często uśpionych zasobów i wartości, rozpoznanie swojego potencjału i optymalne ukierunkowanie go, jest kluczem do świadomego życia, bycia spełnionym w relacji ze sobą i z innymi. Wiem to z własnego doświadczenia i chętnie dzielę się tym z innymi.

Jest to niezwykle pomocne w każdym aspekcie życia, przy podejmowaniu decyzji, byciu konsekwentnym w działaniu, osiaganiu celów, efektywnej komunikacji, pielęgnowaniu relacji.

Life coaching

Potrzeby klientów są różne. Niektórzy, mówiąc ogólnie, chcą ulepszyć coś w swoim życiu, bo czują się zagubieni. Mają potrzebę awansu lub zmiany pracy, ale prokrastynują, twierdząc, że nie są na to gotowi. Są też osoby, które po prostu nie wiedzą czego chcą, potrzebując wsparcia w nadaniu optymalnego kierunku swoim działaniom. Wśród moich klientów są osoby, którym zależy na lepszym komunikowaniu się, celem poprawienia relacji osobistych i zawodowych. Niektórzy pragną zmienić swój wizerunek. Wiele osób chce wzmocnić samoocenę i pewność siebie, pragnąc poczuć się lepiej ze sobą i z innymi. Niektórzy stoją przed trudnym dla nich wyborem, chcąc dokonać pewnych decyzji, z czym też przychodzą na spotkanie.

Wyznaczanie własnych standardow i życie zgodnie z nimi

Wyznaczanie własnych standardów i życie zgodnie z nimi jest dla mnie ogromną wartością i wielkim komfortem. Jest to osiągalne przez bycie ze sobą w prawdziwym kontakcie, przez rozpoznawanie własnych potrzeb i realizowania tych, które są dla nas ważne. Tymi standardami mogą być być nasza praca, zarobki, wygląd, sposób spędzania czasu, styl życia, jakośc relacji. Na to wszystko mamy wpływ, wymaga to jednak podjęcia ukierunkowanych działań, spójnych z nami i zgodnych z naszymi wartościami, tak by zapewnić sobie równowagę i realizować je w zgodzie ze sobą.

Team
Work

Moja intencja

Moją intencją jest wsparcie drugiego człowieka w doświadczaniu i osiąganiu przez niego jak najlepszej jakości życia, w ramach jego indywidulanego rozwoju. To co dla mnie jest niezwykle ważne to zainspirowanie klienta do wziecia odpowiedzialności za swój  potencjał, który rozpoznany i odpwednio ukierunkowany, staje się napędem do wielu zmian, prowadzących do ulepszania realacji ze sobą i innymi oraz spełnienia w najważniejszych obszarach życia.

To co fascynuje mnie i zarazem najbardziej motywuje do pracy z klientem, to uczestniczenie w procesie jego zmiany. Ta zmiana widoczna jest na wielu poziomach i  prowadzi do psychofizycznej równowagi, do spójności, do wewnętrznej mocy i spokoju, a co za tym idzie podejmowania działań zwieńczonych sukcesami. Co najważniejsze, wpływa to na znaczące podwyższenie standardu i komfortu życia, powodując autentyczną, głęboką satysfakcją, co określam jako doświadczanie pełni psychofizycznego dobrostanu.

Contact

Skontaktuj się

  • coaching@elizazielinska.pl
  • +48 691 390 790, +48 697 700 776
Contact

    Work